Husvisning i Örebro, 24 och 25 november

Tid; 10:00-15:00 båda dagarna.

Vi kommer visa en Villa Lövås som är under färdigställande

Visningsadressen:
Märtas Backe 2, 69291 Kumla

Varmt välkomna hälsar Tapio Ylitapio