Företagsfakta

VårgårdaHus AB

VårgårdaHus producerar villor till privatpersoner. Hög kvalitet, gott hantverk och ett genuint engagemang präglar hela verksamheten.

Huvudkontor och fabrik ligger i Vårgårda. Säljkontor finns på ett flertal orter. I dagsläget totalt 20 kontor.

Företaget tillverkar cirka 200 hus per år och omsätter cirka 200 MSEK. Per-Erik Bonander är sedan flera år verksam som VD.

Totalt har företaget cirka 45 anställda samt ett 20-tal säljande agenter.

VårgårdaHus ingår som ett fristående dotterbolag i privatägda TB-Gruppen AB med säte i Alingsås.

Koncernen

TB-Gruppen AB består av företagen Tommy Byggare AB, TB Exploatering AB, VårgårdaHus AB, VårgådaHus Bostadsutveckling AB samt ett antal fastighetsbolag. Huvudsätet finns i Alingsås.

Företagen inom TB-Gruppen har som uppdrag att bygga, äga, förvalta och förädla fastigheter, i första hand inom Sveriges tillväxtregioner.

Koncernen omsätter cirka 800 MSEK och har cirka 200 anställda.

Huvudägare är Sven Lerander och Anders Axelsson. Per-Erik Bonander är en av delägarna. I styrelsen sitter, förutom nämnda ägare, Peter Hallgren (ordförande), Per-Erik Hasselberg samt Marcus Lerander. Samtliga styrelsemedlemmar har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i en rad storbolag.

TB-Gruppen

Historik

VårgårdaHus har sitt ursprung i Mattias Olsson Bygg AB, som startade sin verksamhet inom byggnation av småhus redan 1974. I takt med tiden växte företaget och i början av 1980-talet expanderade verksamheten med byggnation av bostadsrätter.

1985 förvärvades företaget av Tommy Byggare, som sedan kom att bilda TB-Gruppen AB. Den första produktionsanläggningen blev verklighet 1987 och bara tre år senare flyttade företaget in i nya och mer passande lokaliteter.
1992 var året då VårgårdaHus fick sitt nuvarande namn. I mitten av 1990-talet växte verksamheten ytterligare och försäljningen blev mer riksomfattande.

Nästa stora årtal i företagets historia är 2000 då den nuvarande fabriksanläggningen togs i bruk. Sommaren 2014 togs nästa stora steg då lokalerna nyinvigdes. Produktionsytan fördubblades och även kontor samt personalutrymmen utökades. Detta är idag en riktigt modern anläggning med fyra linor och en effektivt anpassad produktion för serietillverkning av småhus. Väl värt att se, kom gärna och hälsa på oss!