Bygga hus - steg för steg

Att bygga hus är ett stort och roligt projekt - men också ett tidskrävande projekt. Vi vet hur snårig och oviss processen kan se ut så därför vill vi hjälpa er på er resa mot ert drömhus! Vi har stor respekt för er då ett nytt hus är en stor investering. Eftersom ni kommer att ha glädje av huset länge, vill vi ge er kunskapen som krävs för att fullborda husbygget på ett smidigt och noggrant sätt! Läs mer i vår guide nedan och tveka inte på att höra av dig till oss om ni undrar något!


  1. Säg hej!

Er resa mot ett drömhus börjar oftast med kontakten med någon av våra kunniga agenter. Tillsammans går ni igenom era ideér, drömmar och förutsättningar över en kopp kaffe. Här har ni möjlighet att ställa alla frågor ni kan komma på!

2. det där med Tomt också…

Nu börjar vi med de stora frågorna som - vart vill ni bo? Hur ser det ut med tomt? Har ni redan en och i så fall - hur ser den ut? Har ni inte en tomt? Våra agenter har breda kontaktnät och kan hjälpa dig att leta efter en tomt som passar era behov och era önskningar.

Ditt ansvar som kund: Tänk på att kostnader så som el och VA anslutningar kan tillkomma.

 

3. låt fantasin flöda - nu Ritar vi!

Nu är det dags att prata om hur ert drömhus ska se ut och hur det ska placeras på just er tomt. Vad är viktigt för er och er familj? Vilken stil gillar ni och vad är viktigast i er planlösning? Hos VårgårdaHus ingår alltid förändring av planlösningen och andra eventuella ändringar i ritningar som ni vill göra. Dessutom kostar det inget extra!

 

4. nu skriver vi Avtal

När ni är nöjda med ritningarna så skriver ni ett Köpeavtal med oss på VårgårdaHus. Köpeavtalet baseras på Konsumentköplagen och AA12. I samband med att avtalet skrivs så går ni tillsammans med säljaren igenom hur er betalningsplan ser ut. Allt för att ni ska ha koll på läget!

Ditt ansvar som kund: Läs igenom avtalet noga och se till så att ni förstår vad det innebär.

 

5. Entreprenad kontrakt

Vår agent kan tipsa om lokala entreprenörer som tidigare monterat VårgårdaHus och kan även erbjuda en kreditgranskning av entreprenören, men det är ni själva som skriver kontrakt med entreprenören. Entreprenadavtalet är ett standard kontrakt, enligt Konsumentköplagen och ABS 18 som tagits fram av Konsumentverket och Sveriges byggindustrier för att ni som köpare skall vara trygga. Entreprenadkontraktet reglerar kontrakt summa, lyftplan, tidsplan etc.

Ditt ansvar som kund: Läs igenom avtalet noga och se till så att ni förstår vad det innebär. Välj Entreprenör med omsorg och efter referenser.

6. Dags att söka bygglov

Naturligtvis hjälper VårgårdaHus till med att utforma alla handlingar som nu måste till, såsom tex bygglovshandlingar och bygganmälan. Beviljandet av bygglov kan ta olika lång tid beroende på vilken kommun man skall bygga i. Även priset för en bygglovsansökan varierar, beroende på vart man skall bygga. Prata med er agent för att få mer detaljerad information.

Ditt ansvar som kund: Vid husbygge skall det enligt lag finnas en kontrollansvarig (KA). Kontrollansvarig enligt PBL, har som främsta uppgift att kontrollera att kontrollplanen för ett bygge följs. En KA ska utses före byggstart och godkännas av kommunen. Kostnaden för KA kan variera.

7. MATERIALVAL & SLUTLIG BESTÄLLNING

När bygglovet är beviljat och ni gjort era eventuella tillval, kan en tillverknings- och leveransorder (TOLO) göras. Nu planeras huset in för produktion och ni får ett bestämt datum för leverans och färdigställande. Kompletta konstruktionsritningar tas fram som även inkluderar el, VA, ventilation etc. VårgårdaHus skickar ut ett leveransbesked och på det finns även datum för när vi ska ha in en s.k. ”spärrförbindelse”. Detta innebär att banken skriftligen, reserverar den summa pengar som kommer att faktureras från VårgårdaHus. Har ni även skrivit ett Entreprenadkontrakt, utöver Köpeavtalet, kommer även Entreprenören att begära in en spärrförbindelse för sin del i projektet.


Ditt ansvar som kund: Se till att ni får byggnadskreditiv och spärrförbindelse från banken.

 

 

 

 

8. BYGGANMÄLAN

En bygganmälan ska lämnas in till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor före byggstart. När bygganmälan inkommit, sammankallas ni till stadsbyggnadskontoret för ett byggsamråd, där du presenterar kontrollansvarige. VårgrådaHus hjälper till att ta fram handlingar för bygganmälan.

 

9. TEKNISKT SAMRÅD

Inför byggstarten bokar ni som Byggherre tillsammans med agenten och er kontrollansvarige ett möte med Byggnadsnämnden i er kommun . Kontrollansvariges roll är att säkerställa så att byggnadsarbetet utförs enligt bestämmelserna i Plan-och bygglagen. För att säkerställa detta upprättar den kontrollansvarige en kontrollplan och det är denna man går igenom under det tekniska samrådet.

Mötestiden styrs av när alla handlingar klara, men normalt finns bygghandlingar klara ca 8 veckor före stomleverans.

Ditt ansvar som kund: Delta vid tekniskt samråd med byggnadsnämnden

 

10. BYGGSTARTSMÖTE

Nu sker ett byggstartsmöte där du och byggledaren/säljaren går igenom praktiska detaljer och bestämmer en tidplan för bygget som leder fram till ditt inflyttningsdatum.

Ditt ansvar som kund: Delta vid byggstartsmötet med entreprenören

11. UTSÄTTNING

Det första som görs när man beviljats byggnadslov, fått startbesked och alla kontrakt är klara, är en utsättning av huset. En utsättning innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän. Kommunen tar ut en kostnad för utsättningen. Kolla med er kommun vad taxan är.

12. DU ÄR FÖRSÄKRAD!

Ditt husbygge är försäkrat så snart ni tecknat ett Köpeavtal med VårgårdaHus. Villaförsäkringen gäller i ett år från husleverans. Villaförsäkringen tecknar vi hos If. Utöver villaförsäkringen tecknar VårgårdaHus också en Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring hos Gar-Bo Försäkrings AB. Den första delen, Färdigställandeförsäkringen, hjälper er att få huset färdigbyggt så som avtalat. Den andra delen, Nybyggnadsförsäkringen, gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett och 10 år framåt. Den skyddar er som konsumenter mot eventuella väsentliga fel som skulle uppstå inom den tiden. www.gar-bo.se

Ditt ansvar som kund: Läs på om de olika försäkringarna på Garbo och se till så att ni förstår vad de innebär.

13. NU BYGGS DITT HUS!

Byggtiden från det att huset levereras till dess att ni kan flytta in, varierar beroende på husets storlek och konstruktion. Betongplattans torktid och väderförhållanden kan påverka byggtiden.  Normalt tar det ca 22-30 veckor att färdigställa ett hus!

14. SLUTBESIKNING

När huset är färdigt skall en slutbesiktning ske.
Vi skickar försäkringsbesked till er från Garbo med en utsedd besiktningsman. Ni bokar i samråd med byggaren in en besiktningstid. Därefter kallar besiktningsmannen till besiktning. I vissa fall kan det även vara vår agent som bokar tid med besiktningsmannen.

15. INFLYTT

Innan ni kan flytta in i ert hus ska ni tillsammans med Byggnadsnämnden och er kontrollansvarige ha ett slutsamråd i huset. Till slutsamrådet skall alla funktionskontroller och intyg vara utförda och utfärdade. Därefter utfärdar Byggnadsnämnden ett slutbesked. 

Sedan är det dags att flytta in i ert drömhus och börja inreda, kanske planera för inflyttningsfesten…?