ENERGI

Hantverk och omsorg blir till energieffektiva kvalitetshus

Energikrav för nybyggda villor

Boverkets skärpta energikrav för nybyggda eluppvärmda hus ställer stora krav på oss hustillverkare.  Det skärpta kraven innebär att energiförbrukningen av enfamiljshus i princip halverats jämfört med 2009 års energikrav. Den tillåtna energiförbrukningen varierar något, beroende på vilken del av landet man bor i. Man har delat in Sverige i tre klimatzoner:

Klimatzon 1, norra Sverige
– Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Tillåten energiförbrukning: 95 kwh/m2/år

Klimatzon 2, mellesrta Sverige
– Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Tillåten energiförbrukning: 75 kwh/m2/år

Klimatzon 3, södra Sverige
– övriga delar av landet
Tillåten energiförbrukning: 55 kwh/m2/år

Ett av VårgårdaHus kärnvärden är just energi och vi arbetar ständigt med att förbättra våra hus ytterligare.
Men redan idag uppfyller vi energikraven med god marginal, vilket kan ses i vårt exempel nedan.

Den låga energiförbrukningen i våra hus beror till stor del på vår unika 3-skiktsvägg men också på energieffektiva 3-glasfönster, energisparblandare, högeffektiv värmepump etc.

Energiberäkning

Branschorganisationen TMF och dess trähustillverkande medlemmar har låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera och beräkna specifik energianvändning i de hus man levererar.

Programmet lanserades för ett par år sedan och VårgårdaHus, tillsammans med merparten av de svenska småhustillverkarna, använder detta program.

arkiv_201006212647[1]

Exempel

VårgårdaHus försäljningsområde ligger nästan uteslutande i klimatzon 3.

Nedan ser ni exempel på Villa Högalids energförbrukning i klimatzon 3, beräknat på fyra olika orter inom zonen.
Dessa tal är alltså att jämföra med Boverkets krav på max 55 kwh/m2/år

Malmö – 33 kwh/m2/år
Vårgårda – 37 kwh/m2/år
Uppsala – 39 kwh/m2/år
Söderhamn – 43 kwh/m2/år

Så här bygger vi våra hus

Att satsa på god isolering är att satsa på miljön och framtiden. För oss är det en självklarhet.

hus_100716_bild032353

Treskiktsväggens olika delar:
1) Ytterväggsbeklädnad
2) Luftspalt
3) Vindpapp
4) Mineralull 45 mm
5) Träregel 45×45 mm
6) Mineralull 170 mm
7) Träregel 45×170 mm
8) Plastfolie 0,2 mm
9) Mineralull 45 mm
10) Träregel 45×45 mm
11) Gipsskiva 13 mm
12) Parkett 14 mm
13) Foam
14) Plastfolie 0,2 mm
15) Sylltätning
16) Golvvärme
17) Grundplatta med kantbalk
18) Cellplastisolering 300 mm

 

block_3951_bild033200 (1)

Gedigen grund

Tack vare 300 mm cellplastisolering i grunden ökar vi din energibesparing ytterligare. Därmed blir också golvvärmen, som är standard i våra hus, betydligt mer effektiv.

 

 

 

 

 

block_3952_bild031005

Rejäl råspont och isolering i tak

Våra stadiga takkonstruktioner består av massiva
råspontsbräder, takpapp, läktkonstruktion och takpannor.
Dessutom lägger vi 500 mm isolering i tak.
För dig innebär det ett garanterat tätt tak.

 

 

 

block_3954_bild031911

Detaljomsorg

Varje infästning gör vi med lika stor noggrannhet.
Dels ska de vara estetiskt tilltalande, dels ska de
på bästa sätt skydda ditt hus mot väder och vind.

 

Tillverkning inomhus

VårgårdaHus bygger alla hus inomhus.
Det innebär att virke, isolering och allt övrigt material till
ditt hus är torrt och helt när det är klart för montering ute på plats.

block_3955_bild032204

Inoljat ändträ

En regel vi har är att alltid grundolja och snedsåga allt ändträ för att undvika inträngande fukt.
På det sättet ökar vi också livslängden på ditt hus.

 

 

 

 

 

block_3956_bild032410

Snedsågade foder

För snyggast design snedsågar vi foder. Resultatet för dig blir att du får ett hus med charmiga och omsorgsfulla detaljer.