Företagsfakta

VårgårdaHus AB

VårgårdaHus producerar villor till privatpersoner. Hög kvalitet, gott hantverk och ett genuint engagemang präglar hela verksamheten.

Huvudkontor och fabrik ligger i Vårgårda.

Företaget tillverkar cirka 300 hus per år och omsätter cirka 350 MSEK. Anna Hernefrid är sedan september 2018 verksam som VD.

Totalt har företaget cirka 75 anställda samt ett 20-tal säljande agenter, med säljkontor över stora delar av landet.

VårgårdaHus ägs idag av Danmarks största husföretag, Huscompagniet, som levererar ca 1350 stenhus per år.

 

Historik

VårgårdaHus har sitt ursprung i Mattias Olsson Bygg AB, som startade sin verksamhet inom byggnation av småhus redan 1974. I takt med tiden växte företaget och i början av 1980-talet expanderade verksamheten med byggnation av bostadsrätter.

1985 förvärvades företaget av Tommy Byggare, som sedan kom att bilda TB-Gruppen AB. Den första produktionsanläggningen blev verklighet 1987 och bara tre år senare flyttade företaget in i nya och mer passande lokaliteter.
1992 var året då VårgårdaHus fick sitt nuvarande namn. I mitten av 1990-talet växte verksamheten ytterligare och försäljningen blev mer riksomfattande.

Nästa stora årtal i företagets historia är 2000 då den nuvarande fabriksanläggningen togs i bruk. 2014 togs nästa stora steg då lokalerna nyinvigdes. Produktionsytan fördubblades och kontor samt personalutrymmen utökades. 2016 byggdes ytterligare en produktionsanläggning, granne med den befintliga. Detta gör att VårgårdaHus idag en riktigt modern anläggning med inte mindre än sju linor och en effektivt anpassad produktion för serietillverkning av småhus.

Väl värt att se, kom gärna och hälsa på oss!