Tomt till salu i Rönninge, Salems kommun

1438_001_Sida_2.jpg

Tomtareal 2647 kvm Pris 2.000.000:-

Gatubyggnadskostnad tillkommer med 259.000:- och anslutning för el-nät med 30.000:-

Byggrätt:

Huvudbyggnad får uppföras med tvåvåningar inredd vind samt källarvåning.

Den sammanlagda bruttoarean för bostadshusets alla våningar får vara högst 300 kvm.

Den sammanlagda byggnads arean för huvudbyggnad och komplement byggnad får vara högst 250 kvm.

Komplement byggnad får uppföras i en våning utan inredd vind, bruttoarea högst 50 kvm.