Välkommen på villa visning i vår populära Villa Säveholm!

Visningsadress: Abberås 17, 513 94 Sparsör

Datum: Söndag 12 maj, kl 10-12

Hustyp: Villa Säveholm

 

anmäl intresse till: anders.nilsson@vargardahus.se

shares