Du är alltid välkommen att vända dig till någon av våra säljare så hjälper han/hon er. Vill du fundera lite själv och bilda dig en uppfattning om hur du vill att ditt hus ska se ut kan du börja med att besöka våra villavisningar runt om i landet. Att besöka villavisningar är väldigt bra då man får en uppfattning om helheten med rymd och ljus, det är inte bara ytan i kvadratmeter man ska tänka på, utan känslan. Att bygga hus är det ju roligaste som finns (tycker vi) men det kan vara en snårig resa med en del frågetecken. Läs gärna vår checklista


Bygga nytt eller köpa begagnat hus?

Det finns många skäl till att äga ett nytt hus istället för ett begagnat. Ni slipper underhåll de första 10-15 åren och det kommer inga oväntade renoveringskostnader. Driftskostnaderna blir betydligt lägre i ett nytt hus än i ett begagnat och ni betalar ingen fastighetsavgift under de första 15 åren. Nya hus har dessutom bra ventilation och en bättre inomhusmiljö. Den bästa fördelen? Ni får själva forma ert hem från fösta början. 

 

Entreprenadformer

VårgårdaHus tillhandahåller alla olika former av entreprenad -Delad-, general- eller totalentreprenad. Vad gäller Totalentreprenad så erbjuds det dock endast i Stockholms län. Som kund kan ni vara trygga oavsett entreprenadform. Våra lokala representanter ser till att hjälpa er, förmedla kontakt med entreprenörer och finns med er längs hela husprocessen fram till inflyttning.

Läs gärna mer på Husbyggarskola på Gar-bo.se

 

Vilka dokument måste jag som kund ha efter en slutbesiktning?

De dokument ni som kund ska ha är ett slutbevis (inflyttningstillstånd) av kommunen, egenkontroller, drift-och skötselpärm med bland annat anvisningar för inredning av övervåningen. Slutbesiktningsdokument och besiktningspapper på imkanal och eventuell braskamin.

 

När betalar vi?

När avtalet skrivs går ni tillsammans med agenten igenom betalningsplanen. Ni betalar en handpenning på 2% när bygglovshandlingarna är klara. Sedan betalar ni 70% av totalpriset vid leveransen av huset. Vid den andra kompletterande leveransen så betalar ni 23% av totalpriset och när besiktningen är gjord och huset är klart att flytta in i så betalar ni er slutfaktura. Ha gärna en dialog med er agent för att få en bra bild över er betalningsplan.

 

Skiljer sig priset beroende på vart jag ska bygga?

Priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadformen. Kontakta er agent för en mer utförlig bild av den totala kostnaden för just ert bygge.

 

Vad är en lagfart?

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet/tomt. När man köper en fastighet/tomt ansöker man om en lagfart hos lantmäteriet eller med hjälp av en mäklarbyrå. Ansökan om lagfarten ska man ska göra även om man ärver eller överlåter en fastighet. Ansökan ska innehålla en fullständig fastighetsbeteckning, information om köpare och säljare och ansökan ska givetvis signeras av båda parter. Ni kan ändra eller lägga till fastighetsägare i er ansökan om lagfart.

Kostnaden för lagfarten är 1,5% av köpeskillingen (kostnaden) eller taxeringsvärdet av tomten/fastigheten. Denna kostnad är avdragsgill i er deklaration när ni ska sälja fastigheten/tomten.

 

Kan jag förändra husets planlösning?

Ja ni kan kostnadsfritt göra ändringar i planlösningen och våra duktiga husdesigners och konstruktörer hjälper er att få huset precis så som ni vill! Bolla gärna tankar och ideér med er agent för att få mer inblick i vad som kan ändras och hör hur andra kunder gjort.

 

Vad gäller om bygglovet nekas?

Om ni skulle bli nekad bygglov eller banken inte godkänner en finasieringslösning, kan ni alltid annullera ert Köpeavtal. Detta görs före avrop, dvs. före den slutliga beställningen gjorts. VårgårdaHus tar då ut en ersättning om 15 000 kr för nedlagda kostnader.

 

Vad händer om bygget inte är klart i tid?

I avtalen finns reglerat vilken ersättning som utgår om ert bygge inte skulle bli klart i tid. Det handlar ofta om några tusen kronor/vecka, vilket är tänkt att täcka de ev. merkostnader som då kan uppstå för er.

 

Vad gäller för en tvåårsbesiktning?

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad tvåårsbesiktning ske. Då fastställs om några fel uppstått på entreprenaden sedan inflyttningen. Denna besiktning är inte obligatoriskt men måste om den väljs genomföras före tvåårstiden gått ut. Ni tar själva initiativ till att besiktning sker och står för kostnaden för besiktningen.

 

Vad tillkommer vid ett husbygge?

Kostnader för extra markarbeten utöver det som ingår kan tillkomma, och I vissa fall kan pålning och sprängning behöva utföras vilket innebär extra kostnader. Fler kostnader som tillkommer är bland annat myndighetskostnader som tex besiktning av imkanal. Förutom tomtköpet tillkommer också kommunens anslutningsavgifter och avgifter från banken.

 

När kan vi flytta in?

Ni kan flytta in i ert nya hus efter att ni har fått ett inflyttningstillstånd från kommunen, Oftast får ni inlyttningstillståndet strax efter slutbesiktningen då det sker ett slutsamråd med kommunen. Huset står färdigt 5-6 månader efter att du lagt beställningen - dags att bjuda in till inlyttningsfest!

 

vad är en byggherre?

Eftersom det är ni om bygger eller låter bygga huset är det ni som är byggherre. Plan och bygglagen ställer krav på byggherren som det är viktigt att ni som byggherre känner till. Som byggherre (eller kvinna) har ni ansvaret för att alla som är inblandade i bygget följer reglerna. Ni kan ta hjälp av er kontrollansvarige - men det är ni som är ansvarig. Läs mer här.