LÄGET ÄR A OCH O NÄR DU SKA KÖPA TOMT

Börja din resa mot att köpa tomt med att göra en lista med områden som du kan tänka dig att bo i.
Läget är trots allt det enda du inte kan förändra och därför är det viktigt att känna något för platsen.
Fundera över hur läget, platsen kommer  att påverka livet, tillvaron och vardagen? På kort och lång sikt.

Tänk på att tomter har olika naturliga förutsättningar som påverkar husets placering.
När du hittat drömtomten fundera över hur du gör för att få ut så mycket som möjligt.
Kontrollera med kommunen vad du får bygga och hur stort huset får vara? Tänk också in trädgården.
Hur är det med utsikten? Hur faller solljuset över tomten? Väderstrecken är viktiga att ta i beaktning,
inte minst vid placering av uteplatsen. Ju mer förberedd du är desto större möjlighet är det att du hittar rätt tomt.