Sadeltak eller pulpetttak?

Sadeltak

Sadeltak är två obrutna takfall som sitter ihop i taknocken och sluttar åt varsitt håll. En vinkel på 45 grader är vanligt. Sadeltak kallas ibland även för kroppåstak. Det är den vanligaste takformen i traditionell svensk arkitektur. När du har en vinkel på 45 grader eller mer har snö lätt att glida av från taket och ligger inte kvar och tynger ner. En stor taklutning kan dock innebära att huset blir allt för högt. På TräGuiden kan du läsa med om konstruktionen och takstolarna till ett sadeltak.

Pulpettak

Ett pulpettak är ett tak som består av ett enda fall. Det används på byggnader med en bredd upp till 30 meter, och fallet på taket blir oftast relativt litet. Idag används pulpettak ofta på villor i modern stil och i funkisstil. Något som är vanligt är att moderna hus har två pulpettak som ställs mot varandra, så att de möts någonstans på mitten av huset men på olika höjd. Vill du läsa mer om takstolar för pultpettak kan du göra det på TräGuiden.

sadeltak-eller-pulpettak-1110x740.jpg

Villa Hökåsen

Två andra takmodeller som är värda att nämnas är mansardtak och valmat tak. Mansardtak är en relativt vanlig takmodell och kallas även för brutet tak. Villa Högalid är en villa i klassisk stil där mansardtaket verkligen kommer till sin rätt. På Villa Sandäng kan du se hur ett valmat tak ser ut, och du kan även se Villa Sandäng med ett sadeltak.

Valmat tak

Ett valmat tak har takfall på alla fyra sidor och gavelspetsarna är brutna. Intrycket av ett hus med valmat tak är att det ser lägre ut än vad det egentligen är. Ett valmat tak skyddar fasaden mot väder och vind mycket bra men utrymmet under taket, till exempel övervåning eller vind minskar.

Mansardtak

Mansardtak är ett tak med brutet takfall, därför kallas modellen ofta för just brutet tak. Sidan av taket har två olika fall där lutningen närmast taknocken börjar ganska plant, för att sedan brytas av och bli brantare. Denna modell på tak skapar en generös takhöjd på våningen under och gör att man kan utnyttja stora ytor.