Trähus och isolering

Miljö och hållbarhet är ständigt aktuella frågor i vår vardag. Varje åtgärd som på något sätt sparar in på miljöpåverkan är välkommen, och de flesta svenska människor och företag söker dagligen med ljus och lykta efter smarta energitips. Att bygga trähus är ett av dem.

Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. Vårt land består till stora delar av skog och behovet av trä till byggnation av nya villor är förhållandevis litet i förhållande till vad som finns att tillgå. Dessutom är det i Sverige lag på att återplantera skog, vilket håller igång kretsloppet.

Förutom att producera syre till oss människor binder träden även samman koldioxid på ett effektivt sätt. Det är faktiskt så pass effektivt att ett enda hus byggt i korslimmad träkonstruktion kompenserar för tre hus byggda i stål och betong.

vincent-grg-1178421-unsplash.jpg

I en artikel från altinget.se berättar Arne Olsson, VD för Folkhem Trä, att ”130 000 bostäder kräver ca 13 miljoner kubikmeter trä på tio år, en tredjedel av den tillväxt som vi inte utnyttjar årligen och som samtidigt minskar våra utsläpp i Sverige med 26 miljoner ton per år.” Det är nästan hälften av landets årliga utsläpp.

De flesta av vår planets resurser tar förr eller senare slut, men inte våra skogar. Snacka om att göra skillnad!

I linje med det här handlar det också om att förbruka så lite energi som möjligt. Ett bra hjälpmedel i detta är våra unika treskiktsväggar. En treskiktsvägg är på många sätt en komplicerad historia, men förenklat kan man säga att ju fler lager i ytterväggarna, desto bättre isolering. En viktig detalj är den så kallade diffussionsplasten som förhindrar fukten i inomhusluften att ta sig ut i ytterväggen. Vi på VårgårdaHus har flyttat in plasten i väggen några centimeter. Det här innebär att du inte riskerar att punktera den när du sätter upp tavlor eller borrar hål i väggen, vilket i sin tur kan orsaka fuktskador.