Entreprenadformer

Det här med entreprenadform kan vara klurigt och VårgårdaHus erbjuder lite olika entreprenadformer. Nu är det därför dags att reda ut begreppen så här nedan förklarar vi de vanligaste entreprenadformerna och vad som skiljer dem åt !

52002763_2341936999152265_2202991886937882624_o.jpg

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att VårgårdaHus sköter hela byggnationen av ert hus vilket gör att ni själva ansvar för att färdigställa huset. Ni skriver ett Entreprenadkontrakt med VårgårdaHus på både byggsats och entreprenad. VårgårdaHus bär det juridiska ansvaret och ni flyttar in i ett färdigt hus (exklusive utvändig målning av fasad och trädgårdsanläggning). VårgårdaHus planerar och ansvarar för hela byggnationen, koordinerar hantverkare och planerar material-leveranser. Färdigställande – och Nybyggnadsförsäkring ingår via Gar-Bo försäkring AB.  Likaså en 1-årig villaförsäkring.  

Ert ansvar: Läs noga igenom kontrakt och avtal så att ni förstår vad ni köper.


Generalentreprenad

Vid Generalentreprenad skrivs två avtal, ett Köpeavtal tecknas för byggsatsen hos oss på VårgårdaHus och ett Entreprenadkontrakt tecknas med generalentreprenören. Generalentreprenören i sin tur handlar upp och ansvarar för erforderliga underleverantörer gentemot er som beställare. Generalentreprenören har samordningsansvaret för byggnationen. Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ert köp från VårgårdaHus. VårgårdaHus agent ger förslag på samarbetspartners (entreprenörer) som kan erbjuda byggnation av ert VårgårdaHus. Vår säljrepresentant finns givetvis med som stöd och är behjälplig med frågor och svar under hela processen!

Ert ansvar: Läs noga igenom kontrakt och avtal så att ni förstår vad ni köper. Vid Generalentreprenad har ni möjlighet att själva välja entreprenörer om ni vill, vilket ger större flexibilitet.


Delad entreprenad

Vid delad entreprenad skrivs flera avtal. Ett Köpeavtal skriver ni med VårgårdaHus på byggsatsen, sedan skriver ni ett för respektive entreprenaddel (byggnation, el, VVS, kakel m.fl.). Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra. En byggledare eller snickare tar ofta på sig samordningsansvaret och ser till att allt löper på under bygget. Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ert köp från VårgårdaHus. VårgårdaHus agent ger förslag på samarbetspartners (entreprenörer) som kan erbjuda byggnation av ert VårgårdaHus. Vår säljrepresentant finns givetvis med som stöd och är behjälplig med frågor och svar under hela processen!

Ert ansvar: Läs noga igenom kontrakt och avtal så att ni förstår vad ni köper. Vid Delad entreprenad har ni möjlighet att själva välja entreprenörer om ni vill, vilket gör att ni kan få större flexibilitet och valmöjligheter.


Olika entreprenadformer beroende av bygg-ort!

VårgårdaHus kan erbjuda Totalentreprenad i Stockholmsregionen. På övriga orter där Totalentreprenad inte kan erbjudas arbetar vi vanligtvis med byggnation på Generalentreprenad med våra rutinerade och erfarna samarbetspartners, men även Delad entreprenad förekommer. Fråga er säljrepresentant på kontoret närmast er vad som gäller på just er bygg-ort.

 

Förtydligande gällande kontrakt-former

  • Köpeavtal regleras av Konsumentköplagen och AA12.

  • Entreprenadkontrakt regleras av Konsumenttjänstlagen och ABS18