Budgetplanering

Att bygga hus är för många livets största affär och den påverkar familjens ekonomi under lång tid. En bra finansiering betyder oerhört mycket. Hur finansieringen ser ut beror på marknadsvärdet på ditt nya hus, som pantsätts som säkerhet för lånet och din ekonomi. Efter låneansökan hos banken får du ett lånelöfte med vilka belopp som gäller för dig.

Finansieringen av ditt nya hus bygger på att du kan låna upp till 85 % av bostadens värde.
Jämför gärna räntan mellan olika banker och fundera också på ifall du ska välja rörlig ränta, fast ränta eller en kombination.

I din deklaration får du göra avdrag för 30 % av ränteutgiften mot din sammanlagda skatt på inkomst. Det innebär att du får tillbaka 30 % av det du betalt i ränta. Avdraget gäller för ränteutgifter upp till 100 000 kronor. Därefter är avdraget 21 %.

Istället för att få tillbaka dessa pengar som överskjutande skatt i deklarationen följande år, har du möjlighet att sänka din månadskostnad direkt genom att begära jämkning hos Skatteverket. Det innebär att din arbetsgivare betalar in mindre i skatt på din inkomst och du får ut mer efter skatt varje månad.

dose-media-424257-unsplash.jpg

Amortering

Från och med 1 juni 2016 gäller nya amorteringskrav:

• Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande minst 2 % av det totala ursprungliga lånebeloppet.
• Bolån som är 70 % eller lägre av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande minst 1 % av det ursprungliga lånebeloppet, ned till 50 % belåningsgrad.
• Bolån som är 50 % eller lägre av bostadens värde omfattas inte av amorteringskrav.

Bostaden värderas utifrån marknadsvärdet och en omvärdering får ske tidigast efter fem år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

När det gäller bolån för nyproducerade småhus finns det en möjlighet för dig som är förstagångsköpare att få amorteringsfrihet under fem år. Det är banken som beslutar om amorteringsfriheten i samband med att kreditbedömningen görs.

Genom att amortera mer än vad som krävs minskar du inte bara ditt lån och din framtida räntekostnad; du vänjer dig också vid en högre boendekostnad. Det gör att du får en marginal att ta av eftersom du vid kraftigt stigande räntor kan dra ner på amorteringarna. Ett tips: amortera idag när räntorna är låga!

Ingen fastighetsavgift för nybyggda småhus i 15 år.

Fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. För deklarationen 2017 (inkomståret 2016) är fastighetsavgiften max 7 412 kronor eller 0,75 % av 2016 års taxeringsvärde på bostad med tillhörande tomt.

Nybyggda småhus är undantagna från fastighetsavgift i 15 år.