hus

Tips från våra husdesigners & konstruktörer

När ni börjar rita om och justera ritningarna på ert drömhus, kommer ni upptäcka att även enklare förändringar kan få konsekvenser på andra håll i huset. Ett förstorat kök gör kanske hallen mindre. Delar ni av rum så behövs kanske fler fönster. Riktigt stora förändringar påverkar förstås hela huset och kan kräva att man också ritar om husets yttre för att bibehålla stil och proportioner. Här kommer våra bästa tips!

5539_Fagrabo spec_kokso_11.jpg

Låt solen avgöra

Sätt det i rätt väderstreck på tomten för att ta tillvara på ljuset. Tänk på hur det flödar in i huset under årets gång. Det kan vara trevligt med morgonsol i sovrummet och kvällssol på altanen.

 

Möbler tar plats

Skapa inte för små och trånga utrymmen, man måste kunna röra sig även när det är möblerat.

 

Ändra väggar och rum

Tar man ner väggar sprider man ljus i huset. Sätter man upp väggar kan det behövas fler fönster för att kompensera. Fråga er hussäljare eller er tilldelade konstruktör för hjälp med detta!

 

tänk framåt i tiden

Tänk några år framåt i tiden när ni justerar planlösning och storlek. Hur stora är barnen om fem, tio år och hur ser era behov ut då?

 

Spegelvänd planlösningen

Kom ihåg att ni kan spegelvända hela planlösningen utan att det kostar något extra.

 

Förstora kök, badrum eller hall

Att förstora köket eller lägga till en dusch i ett badrum är ingen stor sak.  Att flytta kök eller badrum kostar mer, om det kräver omdragning av vatten/avlopp och ventilation.

Att tänka på vid tomtköp

nathan-anderson-309106-unsplash.jpg

FÅR TOMTEN BEBYGGAS – OCH HUR?

Kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar hur marken ska användas. Se till att gå igenom dessa för att se om och hur du får lov att bygga på tomten som du är intresserad av att köpa. Detaljplanerna styr bland annat husets arkitektur och placering på tomten och begränsar ibland dina valmöjligheter. I områdesbestämmelserna finns information om områdets framtida utveckling. Det kan vara bra att känna till om kommunen planerar att bygga en förskola eller anlägga en större väg i närheten av ditt hus, inte minst eftersom det påverkar värdeutvecklingen.

Även om tomten är fri kan det finnas servitut på tomten. Det innebär att det kan finnas en brunn eller vattenledning på din tomt som får nyttjas av andra. Att grannen kan passera din tomt om det inte finns en annan väg eller att det kan dras en väg genom din tomt för att andra helt enkelt ska kunna ta sig fram. Kontrollera med Lantmäteriet.

 

KOSTNADER

I samband med köp av en tomt kan det tillkomma extra kostnader. Ha dessa med dig i beräkningarna så slipper du överraskningar.

Bygglovskostnad som utfärdas av kommunen. Bygglovskostnaden kan variera från kommun till kommun. Markarbeten. För att få en korrekt grundläggning för ditt framtida hus är det viktigt att markförhållandet är rätt. Eventuella stubbar, träd, byggnader, jordhögar m.m. ska vara borta före byggstart. Få en offert av en markentreprenör eller din husleverantör. Tänk också på att det är viktigt med fritt arbetsområde och tillgänglighet till byggplatsen. Ibland kan det behövas extra körplåtar. Marklov. Du ska ha ett marklov eller ett rivningslov (om befintliga byggnader behöver rivas) från kommunen för att kunna schakta, gräva eller ändra höjdläge på tomten. Anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. Du behöver betala en avgift för anslutning till ditt hus även om det finns vatten och avlopp framdraget till tomten. Anslutningsavgift för el. Anslutningsavgiften varierar beroende på avstånd till närmaste anslutningspunkt och hur mycket ström du behöver till ditt hus. Tänk på att beställa i god tid innan byggstart då det kan dröja några månader innan allt kan bli klart. Extra försäkring under byggtid som skyddar dig som byggherre mot bland annat skadeanspråk i samband med byggnadsarbete. Hör med ditt försäkringsbolag hur det fungerar. För själva bygget och huset brukar husleverantörer ha en försäkring. När husbyggnationen påbörjas ska det finnas vatten, avlopp och elanslutningar tydligt markerade, synliga och anslutna. Alla abonnemang ska vara tecknade och anslutningarna fungera på tomten.

 

FINNS DET EL, VATTEN OCH FIBER INDRAGET?

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp och kan berätta för dig om ledningar finns framdragna till tomtgränsen. För el, fiber och telefoni kontaktar du nätägaren för att bli ansluten. Vanligtvis är det du själv som står för anslutningskostnaderna och ledningarna fram till ditt nya hus.

 
 

PLACERING AV HUSET

Vissa tomter kan vara Tomtens utformning kräver ett välplanerat hus som kan utnyttja tomten på bästa möjliga sätt. Vilken utsikt är att föredra från respektive rum? En välplanerad trädgård kan bli en härlig oas för både avkoppling och umgänge. Fönsterpartier och altandörrar till härliga uteplatser kan sudda ut gränsen mellan ute och inne.

BERG, SKOG ELLER SANKMARK

Tomtens vegetation och mark kan vara det som gör den unik, men riskerar lika gärna att utgöra ett hinder för byggnation. Se över förutsättningarna för marken innan du köper tomten. Berggrund kan kräva sprängning, sankmark pålning och tät skog behöver ibland avverkas. Kanske var det den vackra naturen du föll för hos tomten? Det är både synd och dyrt att förändra mark och vegetation, så fundera på hur du kan behålla dess karaktär utan att känna dig begränsad. När byggnationen väl ska igång så ska marken vara förberedd så att stubbar, träd, byggnader, jordhögar och annat är borta och arbetsområdet är fritt och tillgängligt.

Konsten att välja panel till fasaden

Ett av de val du behöver göra när du bygger hus är att välja panel på huset. Upplägget är enkelt, hos oss på VårgårdaHus finns det tre olika paneler att välja mellan; stående lockläkt, stående slät och liggande slät. Ändå kan valet vara mycket svårt. Här berättar vi lite mer om varje panel och vilken stil de passa extra bra till.

staende-locklakt.jpg
4408_Jakobsdal_baksida_2014_PSP23.jpg

Stående lockläkt

Lockläktspanel var den vanligaste panelen i Sverige fram till 1970-talet då istället lockpanelen tog över och blev vanlig på bostadshus. Lockläktspanelen är framförallt tidstypisk för 1910-20-talet. Lockläktpanel är vertikal och består av breda brädor med ett relativt litet mellanrum som sedan täcks med en smal läckt, ofta ca 45 mm. När det är ett hus i sekelskiftesstil som eftersträvas så är det alltid lockläkt som kompletterar stilen.

staende-slat.jpg
3999_hökåsen_Alingsås_gavel_web.jpg

STÅENDE SLÄT PANEL

Stående slät panel består av två lager med brädor som i båda lagren är lika breda. Det övre lagret med brädor täcker mellanrummet mellan brädorna i det undre lagret. Det synliga mellanrummet mellan brädorna i det övre lagret är relativt litet. Stående slät panel passar även till “ladhus” stilen och ger ett modernt och minimalistiskt uttryck!

liggandeslat.jpg
Fasaden-satter-stilen-1110x739.jpg

LIGGANDE SLÄT PANEL

Högt till tak, stora fönster och öppna ytor att umgås på hör till den nordiska stilen, och till raka linje och minimalism passar en stående slät panel för att knyta ihop den moderna stilen. Det är vanligt att kombinera den stående panelen med liggande för att skapa mer liv i fasaden och markera olika huskroppar.